การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำวันที่  29  พฤษภาคม   พ.ศ.  2559   หัวข้อรายงานต่างๆ
1.สภาพน้ำและการระบายน้ำ เวลา 24.00 น.
2.สภาพน้ำเวลา 8.00 น.
3.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
4.ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์ (ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 16 กพ.-11 มี.ค. 59 จะทำการปรับปรุงระบบซึ่งจะทำให้ไม่มีข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว )
5.ระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูล
6.ข้อมูลน้ำช่วยภัยแล้ง
7.แผนที่ลำน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Visitors 042861

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ : 043-446148-9 โทรสาร : 043-446149
ผู้ดูแลข้อมูล : นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ โทร.02-725-2000 : worawit.r@egat.co.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายเกรียงศักดิ์ ชินวงษ์ โทร. 02-725-2120: kriangsak.c@egat.co.th