จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 10 ธันวาคม 2561  ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
10-12-2018LTK2GEN17:4219:03659.28657.31275.04275.05191
10-12-2018LTK2GEN20:5722:00657.31656.05275.05275.06185
10-12-2018LTK1PUMP03:0705:28657.82659.45275.06275.04-267
10-12-2018LTK1GEN18:0219:58659.28657.31275.04275.05191
10-12-2018LTK1GEN21:0722:26657.26655.76275.05275.06185