จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 15 ตุลาคม 2561  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
15-10-2018LTK2PUMP03:0108:27647.64652.09275.54275.5-270
15-10-2018LTK2GEN17:5224:00652.07641.26275.45275.58200
15-10-2018LTK1GEN17:4624:00652.09641.26275.5275.58200