จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ไม่มีการเดินเครื่อง