จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 26 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
26-10-2021LTK4PUMP01:4805:15651.96652.79277.27277.24-274
26-10-2021LTK4PUMP09:2712:58656.74659.5277.23277.21-270
26-10-2021LTK4GEN17:5224:00656.57647.3277.23277.3203
26-10-2021LTK3GEN14:4516:47659656.57277.21277.22191
26-10-2021LTK3GEN17:5821:36656.53648.99277.23277.29197
26-10-2021LTK1PUMP03:0105:49652.79656.74277.26277.23-268
26-10-2021LTK1GEN14:1716:26659.5656.77277.21277.22184
26-10-2021LTK1GEN18:0621:32656.45649.09277.23277.29190