จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 11 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
11-07-2020LTK4GEN19:1724:00656.47650.38267.33267.42190
11-07-2020LTK3GEN23:4924:00650.65650.38267.46267.46190
11-07-2020LTK3GEN19:3022:37656.36651.43267.33267.42192
11-07-2020LTK3PUMP02:0406:30650.55656.47267.45267.37-268
11-07-2020LTK2GEN19:5020:58656.02653.69267.33267.37195
11-07-2020LTK2PUMP02:2906:16650650267.45267.37-270