จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 10 สิงหาคม 2563  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
10-08-2020LTK4GEN22:5724:00650.43649267.97267.99190
10-08-2020LTK1GEN22:3823:43650.58649.24267.95267.98190
10-08-2020LTK2GEN08:1309:09654.56651.8267.89267.9190
10-08-2020LTK2GEN13:3215:17654.26651.47267.92267.93185
10-08-2020LTK1PUMP00:3707:38645.45652.78268.08267.9-268
10-08-2020LTK2PUMP06:3507:47652.78654.56267.93267.89-264
10-08-2020LTK2PUMP01:5605:29646.35646.35268.06267.95-266
10-08-2020LTK4GEN19:1420:30651.47650.58267.95267.94197
10-08-2020LTK4GEN00:0000:07645.55645.45268.07268.08205
10-08-2020LTK4GEN08:3109:26654.26651.52267.9267.92195
10-08-2020LTK1GEN08:2409:20654.2651.54267.89267.93177