จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
20-11-2019LTK3PUMP16:4217:31631.34632.26272.18272.19-271
20-11-2019LTK1GEN06:1407:49640.33638.58272.1272.11243
20-11-2019LTK1GEN08:2510:18638.58635.78272.11272.13177
20-11-2019LTK1GEN22:0924:00632.09628.89272.17272.2174
20-11-2019LTK2GEN09:0810:51637.87635.18272.13272.14184
20-11-2019LTK2GEN00:0001:24643.53640.72272.06272.09251
20-11-2019LTK2GEN21:5523:15632.26629.84272.17272.18194
20-11-2019LTK2GEN14:3315:26633.77631.85272.16272.17180
20-11-2019LTK3GEN13:0315:52635.18631.34272.15272.17250
20-11-2019LTK1GEN00:0001:59643.53640.33272.06272.1246