จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
23-07-2021LTK3PUMP17:1417:56652.95652.95273.16273.16-270
23-07-2021LTK3GEN00:0000:35652.45651.6273.16273.17193
23-07-2021LTK3PUMP11:4512:53651.21651.35273.16273.16-270
23-07-2021LTK1PUMP17:0318:06652.91654.19273.16273.16-270
23-07-2021LTK1GEN00:0001:01652.45651.21273.16273.18189
23-07-2021LTK1PUMP11:4913:00651.35652.91273.16273.16-270