จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 1 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
01-04-2020LTK3GEN00:0000:47647.48645.94268.97268.99194
01-04-2020LTK3PUMP01:4805:23645.94651.25269268.9-272
01-04-2020LTK3PUMP06:3608:12651.25652.4268.9268.89-265
01-04-2020LTK2GEN00:0000:24647.48646.44268.97268.97188
01-04-2020LTK2PUMP02:2005:17651.25651.25268.9268.9-271
01-04-2020LTK1GEN08:1809:07652.4651.9268.89268.89174
01-04-2020LTK4GEN14:1215:39651.98650.97268.89268.89190