จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
17-05-2021LTK4GEN22:1824:00646.57645.15274.9274.89199
17-05-2021LTK3GEN23:4924:00645.4645.15274.89274.89180
17-05-2021LTK2PUMP16:5918:13645.59646.57274.91274.9-270