จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 23 เมษายน 2564  ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
23-04-2021LTK4GEN00:0000:18641.61641274.9274.9187
23-04-2021LTK4GEN13:5116:06647.2645.48274.9274.9203
23-04-2021LTK2PUMP01:3508:28641647.2274.9274.9-274
23-04-2021LTK3GEN00:0000:05641.61641.18274.9274.9196