จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 18 มกราคม 2563  ถึงวันที่ 18 มกราคม 2563

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
18-01-2020LTK4GEN22:5524:00652.37650.93270.76270.770
18-01-2020LTK4PUMP04:3708:36646.3652.37270.87270.79-272
18-01-2020LTK3GEN00:0017:00646.4646.15270.87270.87192
18-01-2020LTK2PUMP04:2608:06646.15646.3270.87270.78-268
18-01-2020LTK2GEN23:1524:00652.2650.93270.76270.770