จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
20-02-2020LTK4GEN22:3924:00651.14650.22269.99269.97200
20-02-2020LTK2PUMP12:0513:07650.19651.14270.03269.99-270