จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 21 มีนาคม 2562  ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
21-03-2019LTK3PUMP11:5812:59633.82634.7273.27273.27-270
21-03-2019LTK3PUMP02:0704:55638.7641.47273.25273.22-270
21-03-2019LTK3GEN05:0611:30641.47633.82273.22273.27260
21-03-2019LTK3GEN00:0101:50640.82638.7273.23273.24260
21-03-2019LTK2GEN23:0124:00632.58630.45273.27273.29180
21-03-2019LTK2GEN18:4819:41634.89633.41273.27273.27180
21-03-2019LTK1GEN22:0724:00633.37630.45273.27273.29180
21-03-2019LTK1GEN19:3619:46633.65633.37273.27273.27171
21-03-2019LTK1GEN18:4019:22634.96633.72273.26273.26180