จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 30 พฤษภาคม 2563  ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
30-05-2020LTK4GEN19:1024:00657.06649.73267.55267.7194
30-05-2020LTK3PUMP06:1909:55654.6657.25267.61267.55-265
30-05-2020LTK3GEN19:0024:00657.25649.73267.55267.7200
30-05-2020LTK2GEN23:5524:00649.89649.73267.7267.7200
30-05-2020LTK1GEN20:5421:57654.82652.66267.59267.64179