จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 10 สิงหาคม 2565  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
10-08-2022LTK4GEN00:0501:47651.59650.35272.58272.67202
10-08-2022LTK4GEN05:4706:26650.35649.85272.69272.71190
10-08-2022LTK4PUMP11:5513:00649.85651.3272.58272.72-272
10-08-2022LTK3PUMP12:0912:57649.9649.9272.58272.72-264
10-08-2022LTK1GEN18:5721:07651.3648.49272.73272.77190
10-08-2022LTK3GEN19:1020:57651.09648.56272.74272.77190
10-08-2022LTK2GEN22:5824:00648.49647.69272.77272.78190