จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
30-11-2023LTK1GEN10:3211:38655.25654.47272.98272.98180
30-11-2023LTK4GEN17:5019:09654.47653.06272.98272.98195
30-11-2023LTK3GEN18:2019:23654.2652.89272.98272.99195