จากวันที่: ถึงวันที่

(R3) รายงานการเดินเครื่องและสภาพน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

 จากวันที่ 24 เมษายน 2567  ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567

วัน / เดือน / ปี UNIT MODE เวลา ระดับน้ำอ่างบน (ม.รทก.) ระดับน้ำอ่างลำตะคอง (ม.รทก.) กำลังงาน (MW.)
เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด เริ่มต้น สิ้นสุด
24-04-2024LTK1GEN00:2501:36655.8655.24269.43269.47250
24-04-2024LTK3GEN00:3901:58655.63652.79269.44269.47250
24-04-2024LTK2GEN00:5703:24655.29651.48269.44269.5250
24-04-2024LTK4PUMP03:2908:27651.48657.63269.5269.4-270
24-04-2024LTK1PUMP04:5610:36657.63659.13269.48269.36-266
24-04-2024LTK3GEN20:4124:00659.13654.17269.35269.42241
24-04-2024LTK1GEN21:0224:00658.84654.17269.36269.42243