ปริมาณน้ำเขื่อนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เวลา 8.00 น.
วันที่: คลิกที่ช่องวันที่เพื่อเลือกวันที่ต้องการ