การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำวันที่  30  พฤษภาคม   พ.ศ.  2567   หัวข้อรายงานต่างๆ
1.สภาพน้ำและการระบายน้ำ เวลา 24.00 น.
2.สภาพน้ำเวลา 8.00 น.
3.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
4.ระบบโทรมาตรเขื่อนอุบลรัตน์
5.ระบบโทรมาตรเขื่อนปากมูล
6.แผนที่ลำน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.Egat Water Cockpit
8.ข่าวสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Visitors 001624

สอบถามข้อมูลน้ำ เบอร์ตรง 043-446393 , 061-3968337 และ หมายเลขโทรศัพท์ 043-446233-4 ต่อ 5013-4


โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ : 043-446148-9 โทรสาร : 043-446149
ผู้ดูแลข้อมูล : นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข โทร .02-725-2000 : pipatt.k@egat.co.th
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายเกรียงศักดิ์ ชินวงษ์ โทร. 02-725-2120: kriangsak.chi@egat.co.th